Haber

İzmir’de İşçi Buluşmasının Sonuç Bildirgesi Açıklandı

İzmir’de “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün üçüncüsü düzenlenen işçi buluşmasının ardından sonuç bildirgesini açıkladı. Soyer, “Bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı” dedi.

Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra tekrar düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmaları sürüyor.  İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’in moderatörlüğünde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Geleceğin Takipçisi Olun” sloganıyla yapılan üçüncü personel buluşmasında sonuç bildirgesi açıklandı.

Buluşmaya Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu, Genel İş Genel Lideri Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Besin İş Genel Lideri Seyit Aslan, Ofis İşçileri Sendikası Genel Lideri Bahadır Berdicioğlu, sendika temsilcileri, emekliler ve çalışanlar katıldı.

Katılımcılar, geçen ekim ayında uzman kümesinin yürüttüğü çalışmalar ışığında oluşturulan 14 unsurluk taslak sonuç bildirgesini kapsamlı bir halde tartıştı. Her unsur üzerinde görüşlerini paylaşan iştirakçiler ortak bir deklarasyon oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer, yaklaşık dört saat süren toplantının akabinde deklarasyonu kamuoyu ile paylaştı.

İşçi temsilcileri ile son derece verimli bir toplantı yapıldığını söyleyen Lider Tunç Soyer, “İşçi sınıfı çok büyük bir temsil oranı ile İktisat Kongresi’nin paydaşı oldu. Türkiye’nin her yerinden katılan tüm başkanlarımıza, temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğe ışık tutacak kararlar alınmasına katlı verdikleri için teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı. Tüm kararların oy birliği ile alındığını vurgulayan Lider Soyer, “Bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı” dedi.

ARZU ÇERKEZOĞLU: “İŞÇİ SINIFININ EKMEĞİNİ KONUŞMAK SON DERECE ÖNEMLİ”

Ülkenin güç bir süreçten geçtiğini söz eden DİSK Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu, “Mevcut sistemin işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere bir şey vaat edemediği bir dönemde iktisat politikaları temelinde ülkenin geleceğini, işçi sınıfının ekmeğini konuşmak son derece önemli ve anlamlı. Bu çalışmadan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DİSK Genel İş Genel Lideri Remzi Çalışkan da buluşmanın değerine dikkat çekerek, “Emeğe, işçilere yönelik bir saldırının olduğu, hukukun, adaletin, demokrasinin sorunlu olduğu bir dönemde bu çalışma çok önemli” diye konuştu.

Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise İzmir’de ikinci yüzyılın iktisat kongresi yapılacağını belirterek “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmayı yapanlara minnettarız. Burada yapılan çalışma ülkenin geleceğine ışık tutacak” dedi.

Tüm Bel-Sen Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de sendikal hakların, çalışma hayatının alt üst edildiği bir dönemde bu buluşmanın yol gösterici olduğunu söyledi. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin Emekçi Buluşması Deklarasyonu’nun birinci taslağı şu şeklide:

“Bizler, farklı iş kollarında örgütlü işçi sendikaları, İzmir’de endüstrinin gelişiminde kıymetli rol oynayan Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya geldik. 1862 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık yüz yıl boyunca onlarca işçinin alın teriyle İzmir’e hizmet eden Havagazı Fabrikası’nda yaptığımız İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık toplantısında, geleceğin Türkiye’sinde çalışanların daha adil ve eşit bir ülkede yaşama hasretleri söz edilecek.

Bu kararlar, 10 Ağustos 2022 ve 5 Ekim 2022’de yapılan ön toplantılara katılan sendikaların önerileri doğrultusunda şekillenmiştir. Alınacak kararlar, kongrenin dört uzman masası ve diğer paydaşların da görüşleri alındıktan sonra, Şubat 2023’te İzmir’de vücut bulacak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin gündemine sunulacaktır.

İLKELER

1. Geleceğin Türkiye’si, sadece üretim değil, birebir vakitte paylaşım iktisadı ve refahın adil paylaşımı üzerinde yükselecektir. Türkiye iktisadının büyümesi lakin personellerin ve tüm işçilerin refahının büyümesine paralel olduğu sürece kıymetlidir.

2. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışma hakkına sahiptir. Ömür standartlarının yükseltilmesi, istihdam gereklerinin karşılanması, işsizlik ve eksik istihdamın azaltılması kamunun temel vazifesidir.

3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her emekçi ve tüm çalışanlar, maddi ve manevi varlığını geliştirme, insan onuruna yaraşır bir ömür sürme, yetenek ve deneyimlerine uygun bir misyonda çalışma, çalışma saatleri içinde yahut dışında kendi kabiliyetlerini geliştirme hak ve özgürlüğüne sahiptir. Bu haklar, hiçbir ekonomik münasebet ile tartışılamaz.

4. Demokratik, laik, toplumsal hukuk devletine dayalı yeni bir anayasada emeğin hakları garanti altına alınacaktır.

5. Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi ve Birleşmiş Milletler’in insan haklarına ilişkin diğer sözleşmelerinde belirtilen haklar ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel mukaveleleri ile yetkili organ kararları ile Çalışma Ömründe Temel Unsurlar ve Haklar Bildirgesi’nde yer alan temel haklardan asla vazgeçilemez. Çalışma ömrü ile ilgili tüm düzenlemeler için bu haklar temel alınır.

6. Ayrımsız tüm çalışanların ve tüm emeklilerin sendika kurma, kendi seçecekleri sendikalara özgürce katılma, ayrılma ve sendikal faaliyet haklarından vazgeçilemez. Bu haklar her şartta muhafaza altında olacaktır.

7. Ayrımsız tüm fiyatlı çalışanlar, toplu iş kontratı ve grev hakkına sahiptir. Toplu iş mukavelelerinde ve hayatın öbür alanlarında kendi seçtikleri sendikalar tarafından temsil edilecektir. Toplu mukavele yetkisinin belirlenmesinde referandum prensibi belirlenecektir.

8. Çalışanların haklarının savunulması Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların demokratik hak ve özgürlüklerinden başka tutulamaz.

9. İş ömründe ırk, etnik köken, lisan, din, mezhep, siyasi görüş, yaş, engellilik, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim temelli tüm ayrımcılıkları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılacaktır.

10. Garantili çalışmak temel bir insan hakkıdır. Bu çerçevede her türlü garantisiz çalışma biçimi bütünüyle ortadan kaldırılacak ve Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün “İnsana yaraşır iş” unsuru çerçevesinde düzenleme yapılacaktır.

11. 18 yaş altındaki hiçbir birey çalıştırılamaz. Çocuk işçiliğine kati biçimde son verilecektir.

12. Denetimsiz ekonomik büyüme sonucunda oluşan ekonomik yıkımlar, emekçilerin de ömür standartlarını kısıtlamaktadır. Sağlıklı çevresel şartlarda çalışmak her çalışanın temel hakkıdır.

13. Can güvenliği üretimden evvel gelir. Hiçbir bölümde üretimi büyütmek gayesiyle personellerin iş güvenliği, sıhhati ve hayatı tehlikeye atılamaz. Personel sıhhati ve iş güvenliğini piyasaya açan düzenlemeler terk edilecek, bu süreç akademinin, sendikaların, meslek örgütlerinin ve personellerin öz kontrolüne açık bir formda düzenlenecektir.

14. Personellerin milletlerarası birlik, dayanışma ve uğraşı insanlığın ortak kıymeti ve birikimidir. Geleceğin Türkiye’si, işçilerin uluslararası birlik ve dayanışma mücadelesine güç katacaktır.”

PAYDAŞ BULUŞMALARI SÜRÜYOR

İş güvencesi ve sendikal örgütlenme, çalışma yaşamı, istihdam ve sosyal politika ile iş kollarına ilişkin düzenlemeler konusunda da çeşitli kararlar alındı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin birinci etabı olan paydaş buluşmaları, ağustos ayında Türkiye’nin her bölgesinden çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf örgütlerinin katıldığı ön toplantılarla başlamıştı. İkinci adım ise 5 Ekim toplantılarıyla atıldı. Türkiye iktisadının omurgasını oluşturan kurumların uzman ve yöneticileri, ekonominin geleceğiyle ilgili hayati sorulara birlikte yanıt aradı. Paydaş toplantılarının son aşaması ise 4 Kasım Cuma günü Ödemiş ilçesinin Ovakent Köyü’nde yapılan Çiftçi Buluşması ile başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçi örgütlerinin başkanları, Ekim ayında uzman grubunun yürüttüğü çalışmalar ışığında oluşturulan taslak sonuç bildirgesini kapsamlı bir şekilde tartıştı ve 15 maddelik bir deklarasyonu kamuoyuyla paylaştı.

Çiftçi buluşmasının ardından bugün işçi paydaşları bir araya geldi. 1 Aralık’ta ise tüccar, endüstrici ve esnaf paydaşları bir ortaya gelerek üçüncü buluşmalarını yapacak.

Paydaş buluşmalarının tamamlanmasının akabinde Ocak 2023’te demokrasi, tabiat, tarih ve inovasyon bahisli dört başka uzman buluşması yapılacak. Bu toplantılarda tüccar, çiftçi, emekçi, endüstrici ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç taslak bildirge tartışılacak ve uzmanların süzgecinden geçecek. Alandan gelen görüşler, yeni ekonomik kavramlar ve akademik bilgilerle sentezlenecek.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili detaylı bilgi için iktisatkongresi.org ziyaret edilebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort